The Hit List
1.1.24

توسط برنامه The Hit List میتوانید لیست کار ها و فعالیت های روزانه خود را به آن بسپارید. برای کار ها خود برنامه ریزی کرده و بر روی فعالیت ها و زمان های خود مدیریت داشته باشید.

حجم برنامه: ۸.۵ مگابایت

توجه داشته باشید تمامی اپلیکیشن ها قبل از آپلود و قرار گیری در سایت، تست شده و درصورت تایید قرار داده خواهند شد.

دانلود مستقیم
مشخصات آپدیت

Fixed a crash that affected users with a multiple-monitor setup