4 ویدیوی تبلیغاتی جدید اپل برای آیفون ایکس و Apple Pay

اپل 4 ویدیوی جدید تبلیغاتی برای نشان دادن سرعت پرداخت با سرویس Apple Pay به وسیله آیفون ایکس و قابلیت تشخیص چهره آن ارائه کرده است .

iPhone X – Groceries

این ویدیو با عنوان مواد غذایی می باشد.  شما می توانید با یک نگاه به آیفون ایکس توسط  Apple Pay پرداخت درون برنامه ای داشته باشید .

دانلود ویدیو

iPhone X – Grooming

این ویدیو با عنوان مراقبت از مو می باشد.  شما می توانید با یک نگاه به آیفون ایکس توسط  Apple Pay پرداخت درون برنامه ای داشته باشید .

دانلود ویدیو

iPhone X – Kicks

این ویدیو با عنوان ضربه پا می باشد.  شما می توانید با یک نگاه به آیفون ایکس توسط  Apple Pay پرداخت درون برنامه ای داشته باشید .

دانلود ویدیو

iPhone X – Coffee

این ویدیو با عنوان قهوه می باشد.  شما می توانید با یک نگاه به آیفون ایکس توسط  Apple Pay پرداخت درون برنامه ای داشته باشید .

دانلود ویدیو