در نظر داریم برای درج مطالب، نیاز ها و سلایق شما را در الویت قرار دهیم. شما میتوانید توسط فرم قرار داده شده اپلیکیشن های مک، آموزش ها، انتقادات و پیشنهاد هایتان را برای ما ارسال کنید تا محتوای سایت با توجه به نیازهای شما قرار گیرد.

اگر درمورد بخشی از دستگاه اپل خود دچار مشکل شده اید و یا احتیاج دارید آموزش کاملی در آن قسمت داشته باشید، کافی است قسمت آموزش را همراه با توضیحات برای ما ارسال کنید. اگر اپلیکیشن خاصی برای سیستم عامل مک نیاز دارید که در بخش دانلود سنتر وجود ندارد، کافی است قسمت اپلیکیشن همراه با توضیحات را وارد کنید. شما میتوانید توضیحات اپلیکیشن خود را ارسال کرده تا ما بهترین اپلیکیشن مورد نیاز شما را در بخش دانلود سنتر قرار دهیم. اگر هم انتقاد و پیشنهادی دارید کافی است جهت درنظر گرفتن سلایق شما در مجموعه پرشین اپل تک آن را برای ما ارسال کنید.

This site is protected by wp-copyrightpro.com