یکی از قابلیت های سیستم آیکلود، نگهداری بک آپ های دستگاه های شما در خود میباشد. در این مقاله آموزشی دسترسی به این بخش و مدیریت آن خواهیم پرداخت.

۱. 

وارد Settings شده و بخش iCloud را انتخاب کنید.

۲.

بخش Storage را انتخاب کنید.

۳.

در بخش Backups دستگاه های شما و حجم بک آپ ها مشخص هستند.

۴.

با انتخاب دستگاه مورد نظر میتوانید به بخش های بک آپ دسترسی پیدا کنید.

توجه داشته باشید میتوانید با انتخاب گزینه Delete Backup بک آپ دستگاه خود را از روی آیکلود حذف کنید. در بخش Backup Options میتوانید بک آپ های اپلیکیشن و بازی های خود را غیر فعال کنید.