در آیکلود درایو میتوانید هر نوع فایلی را در آن آپلود کرده و از آنها نگهداری کنید. در این مقاله آموزشی به فعالسازی آیکلود درایو خواهیم پرداخت.

۱. 

وارد Settings شده و بخش iCloud را انتخاب کنید.

۲.

بخش iCloud Drive را انتخاب کرده و آن را فعال کنید. 

توجه داشته باشید در صورتی که میخواهید بخش آیکلود درایو در صفحه اصلی به نمایش درآید گزینه Show on Home Screen را فعال کنید. درصورتی که نمیخواهید اپلیکیشنی از سرویس آیکلود استفاده کند میتوانید آن را غیر فعال کنید.